Adres: Szkola Żeglarstwa JKM Gryf al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia

+48 600 019 784

biuro@szkolagryf.pl

20 lip 2023

Stopnie żeglarskie

Zastanawialiście się, jaka panuje hierarchia panuje na wodzie? Prezentujemy zatem stopnie żeglarskie oraz kryteria, jakie trzeba spełnić, by zdobyć patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego czy kapitana jachtowego.

Stopnie żeglarskie w Polsce

Żeglarstwo w Polsce, cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Miłośnicy wodnych przygód szczególnie upodobali sobie Morze Bałtyckie. Jednak inne akweny, jak na przykład jeziora mazurskie, cieszą się także dużą popularnością. Zainteresowanie dyscypliną przekłada się na samo jej uprawianie, co wiąże się z posiadaniem patentu. Stopnie żeglarskie w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Ustawodawca określił trzy patenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do żeglowania – żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy.

Każdy z patentów żeglarskich wydawany jest w formie karty identyfikacyjnej, podobnej do dowodu osobistego. Na dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak numer patentu, określenie poziomu patentu dane osobowe.

Żeglarz jachtowy

Żeglarz jachtowy to pierwszy z trzech wymaganych stopni żeglarskich. O patent ubiegać się może każdy, kto ukończył 14. rok życia oraz zdał egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy sternik morski

Drugim z trzech stopni żeglarskich jest jachtowy sternik morski. W tym przypadku osoba ubiegająca się o patent musi być pełnoletnia, odbyte co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kapitan jachtowy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2013 roku najwyższym z trzech stopni żeglarskich jest kapitan jachtowy. Wymogiem uzyskania tytułu jest posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego, minimum sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz przynajmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.

07 sty 2022

Harmonogram kursów na rok 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem kursów w roku 2022. W zakładce [ Kursy żeglarskie ] znajdziecie Państwo rozpiskę szkoleń na żeglarza jachtowego – weekendowo, żeglarza jachtowego – intensywnie oraz jachtowego sternika morskiego (weekendowo i intensywnie). Na podstronie [ Kursy motorowodne ] zamieszczono informację o terminach zajęć na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

20 maj 2021

Najpierw kurs, potem egzamin

Obowiązujące w Polsce przepisy nie obligują przyszłych żeglarzy do wzięcia udziału w kursie. Można przystąpić do egzaminu na patent z własnej woli, ale należy posiadać wiedzę z zakresu wykonywania manewrów na wodzie oraz znać teorię z podręczników. Zachęcamy jednak wszystkie osoby, które chcą lub potrzebują uzyskać patent żeglarski uprawniający do samodzielnego pływania jachtem, do wzięcia udziału w kursie a dopiero potem zapisać się na egzamin.

Egzamin składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Zaliczenie teorii odbywa się w formie pisemnej i jest to test jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi a za pozytywny wynik uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi. Przykładowe pytania można znaleźć w sieci, warto jednak pamiętać, że ostatecznie zadania mogą się różnić.

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje:
– przepisy, na przykład te dotyczące dróg morskich i śródlądowych czy ochrony wód przed zanieczyszczaniem
– budowę jachtu, obejmującą obsługę instalacji czy silnika
– teorię żeglowania, takie jak kurs jachtu względem wiatru, pracę żagli oraz działanie steru albo żeglugę w trudnych warunkach pogodowych
– locję śródlądową, to przykładowo znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
– meteorologię, jak skala prędkości wiatru lub pomoce nawigacyjne
– ratownictwo, między innymi informacje o morskich służbach ratowniczych, działania w przypadku wywrotki jachtu lub awarii

Zakres może wydawać się ogromny, jednak odpowiednie kursy przygotują kursantów na wszystkie pytania a opanowanie zagadnień nie powinno stanowić problemu.

Manewry, które należy wykonać podczas egzaminu, są konkretnie określone w przepisach. To absolutne podstawy niezbędne do późniejszego samodzielnego żeglowania. Podzielono je na trzy elementy: manewry pod żaglami, manewry na silniku i prace bosmańskie. Egzaminatorzy nie wystawiają ocen i podobnie jak na egzaminie na prawo jazdy, wszystkie pozycje testu trzeba zaliczyć. W przypadku niepowodzenia, każdy element można powtórzyć tylko raz. Podczas zaliczenia na pewno będzie do wykonania zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża i alarm “człowiek za burtą”. Dodatkowo należy się liczyć z testem na stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi i holowanie jachtu.

Prace bosmańskie to sprawdzenie umiejętność wiązania węzłów żeglarskich takich jak: prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy, sztyk, cumowy żeglarski i buchta. Oceniona będzie wiedza z zakresu usuwania prostych usterek lub takielunku oraz kierowania załogą.

Pamiętajmy, egzaminy przebiegają w miłej, żeglarskiej atmosferze!

05 maj 2021

Szkolimy, egzaminujemy, zapraszamy!

Z ogromną radością informujemy, że zgodnie z najnowszymi wytycznymi możemy wznowić wszystkie kursy i egzaminy z zachowaniem wszystkich ścisłego reżimu sanitarnego. Serdecznie zapraszamy na kursy motorowodne, wolne terminy w bieżącym miesiącu dostępne są jeszcze w weekend 22-23 maja i 29-30 maja. Parę miejsc pozostało na patent żeglarski od 17 maja (intensywny) i w weekend 22 maja.

26 kw. 2021

Jak uzyskuje się patent żeglarski?

Chciałabyś, chciałbyś zacząć samodzielnie żeglować? Za dwa miesiące początek sezonu, więc może czas pomyśleć o wyrobieniu sobie odpowiedniego patentu.

Uzyskanie „tytułu” żeglarza jachtowego może wydawać się początkowo bardzo skomplikowane. Przede wszystkim krąży opinia, że zdobycie uprawnień jest trudne, to nieprawda. Uzyskanie patentu nie wymaga wiedzy i umiejętności dostępnych tylko dla „wilków morskich”. Wystarczą dobre chęci, odpowiednia wiedza zdobyta podczas kursu oraz zdanie egzaminu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem patent żeglarski konieczny jest do pływania jachtem żaglowym o długości kadłuba powyżej 7,5 metra. Zatem patent musi posiadać każdy, kto chce samodzielnie pływać większymi jednostkami. Oczywiście nie dotyczy to osób przebywające na pokładzie jako pasażerowie. Patent uzyskuje się po zdanym egzaminie i nie ma obowiązku uczestniczenia we wcześniejszych szkoleniach. Polecamy jednak udział w kursie, ponieważ zdobycie rzetelnej wiedzy i doświadczenia, doskonalenie umiejętności pod okiem instruktorów są zawsze ważniejsze niż samo posiadanie dokumentu uprawniającego do kierowania jachtem. Na każdym kursie prowadzone są wykłady oraz zajęcia praktyczne. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które nigdy wcześniej nie żeglowały, nie ma wymogu umiejętności pływania, choć polecamy rozpoczęcie jej nauki.

Podstawowy patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 km od brzegu, w porze dziennej. Żeby zostać żeglarzem jachtowym wystarczy mieć ukończone 14 lat.

Drugim stopniem żeglarskim jest jachtowy sternik morski. Uprawnienia rozszerza o prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Poza zdaniem egzaminu trzeba być pełnoletnim i mieć zaświadczenie o odbyciu co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Trzecim stopniem żeglarskim jest kapitan jachtowy. Osoba z takimi uprawnieniami może pływać gdzie chce i czym chce. Najpierw jednak należy uzyskać uprawnienia jachtowego sternika morskiego i odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi.

23 lut 2021

Jakie uprawnienia są konieczne do pływania motorówką?

Jak to jest z motorówkami, które polskie prawo nazywa “jachtami motorowymi”? Nie potrzebujemy uprawnień, jeśli poruszamy się jednostkami o mocy silnika poniżej 10 kW. Dopuszcza się kierowanie mocniejszymi łodziami, o mocy nawet 75 kW ale w tym przypadku długość kadłuba nie może przekraczać 13 metrów, a prędkość maksymalna musi być ograniczona do 15 km/h. To oznacza, że do pływania modnymi skuterami typu jet-ski potrzebne są już zwykle uprawnienia.

Podstawowy patent daje uprawnienia Sternika Motorowodnego, który pozwala na prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej. By zdobyć taki patent, wystarczy mieć skończone 14 lat. Aby wypłynąć dalej w morze, niezbędny będzie patent Motorowodnego Sternika Morskiego. Uzyskanie takiego dokumentu wymaga ukończenia osiemnastu lat i odbycie co najmniej dwóch morskich rejsów. Po uzyskaniu patentu można natomiast pływać po wodach morskich o długości kadłuba do 18 metrów – i bez ograniczenia mocy silnika. Do prowadzenia większych jachtów jest potrzebny już patent Kapitana Morskiego. Poza patentami, wydawane są też licencje na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

Co z pływaniem motorówkami nocą? Posiadając patent sternika, można pływać po przybrzeżnych terenach morskich tylko w porze dziennej. Po wodach śródlądowych teoretycznie pływać można o każdej porze, ale trzeba pamiętać o dodatkowym sprzęcie – na przykład o światłach.

Pływanie bez patentu może wiązać się z mandatem, który w zależności od przewinienia może wynosić od 20 do 500 złotych. Holowanie narciarza wodnego lub statku powietrznego bez stosownego dokumentu to także wykroczenie i podobnie jak wyżej może się wiązać nawet z 500 zł mandatem. Ponadto, spowodowanie wypadku na wodzie przez osobę nie posiadającą uprawnień jest traktowane podobnie jak doprowadzenie do wypadku samochodowego bez prawa jazdy – jest to przestępstwo.

Translate »