Jak uzyskuje się patent żeglarski?

Chciałabyś, chciałbyś zacząć samodzielnie żeglować? Za dwa miesiące początek sezonu, więc może czas pomyśleć o wyrobieniu sobie odpowiedniego patentu.

Uzyskanie „tytułu” żeglarza jachtowego może wydawać się początkowo bardzo skomplikowane. Przede wszystkim krąży opinia, że zdobycie uprawnień jest trudne, to nieprawda. Uzyskanie patentu nie wymaga wiedzy i umiejętności dostępnych tylko dla „wilków morskich”. Wystarczą dobre chęci, odpowiednia wiedza zdobyta podczas kursu oraz zdanie egzaminu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem patent żeglarski konieczny jest do pływania jachtem żaglowym o długości kadłuba powyżej 7,5 metra. Zatem patent musi posiadać każdy, kto chce samodzielnie pływać większymi jednostkami. Oczywiście nie dotyczy to osób przebywające na pokładzie jako pasażerowie. Patent uzyskuje się po zdanym egzaminie i nie ma obowiązku uczestniczenia we wcześniejszych szkoleniach. Polecamy jednak udział w kursie, ponieważ zdobycie rzetelnej wiedzy i doświadczenia, doskonalenie umiejętności pod okiem instruktorów są zawsze ważniejsze niż samo posiadanie dokumentu uprawniającego do kierowania jachtem. Na każdym kursie prowadzone są wykłady oraz zajęcia praktyczne. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które nigdy wcześniej nie żeglowały, nie ma wymogu umiejętności pływania, choć polecamy rozpoczęcie jej nauki.

Podstawowy patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 km od brzegu, w porze dziennej. Żeby zostać żeglarzem jachtowym wystarczy mieć ukończone 14 lat.

Drugim stopniem żeglarskim jest jachtowy sternik morski. Uprawnienia rozszerza o prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Poza zdaniem egzaminu trzeba być pełnoletnim i mieć zaświadczenie o odbyciu co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Trzecim stopniem żeglarskim jest kapitan jachtowy. Osoba z takimi uprawnieniami może pływać gdzie chce i czym chce. Najpierw jednak należy uzyskać uprawnienia jachtowego sternika morskiego i odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi.