Adres: Szkola Żeglarstwa JKM Gryf al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia

+48 600 019 784

biuro@szkolagryf.pl

Egzamin na stopień sternika motorowodnego morskiego

OPIS EGZAMINU
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Wymagania egzaminacyjne: (plik w formacie pdf)

Część teoretyczna egzaminu ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

W ramach części praktycznej egzaminu sprawdzane są wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu
– w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu (wymagane są oryginały).

TERMINY EGZAMINÓW
Egzaminy na patenty motorowodne odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 14:00.

OPŁATY

opłata za przeprowadzenie egzaminu – 350 zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat – 175 zł)
>opłata za wydanie patentu – 50 zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do26 lat – 25 zł)

Opłata za egzamin powinna być wniesiona przed egzaminem do komisji egzaminacyjnej (w dniu egzaminu, płatność gotówką).

Translate »