Obowiązujące w Polsce przepisy nie obligują przyszłych żeglarzy do wzięcia udziału w kursie. Można przystąpić do egzaminu na patent z własnej woli, ale należy posiadać wiedzę z zakresu wykonywania manewrów na wodzie oraz znać teorię z podręczników. Zachęcamy jednak wszystkie osoby, które chcą lub potrzebują uzyskać patent żeglarski uprawniający do samodzielnego pływania jachtem, do wzięcia udziału w kursie a dopiero potem zapisać się na egzamin.

Egzamin składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Zaliczenie teorii odbywa się w formie pisemnej i jest to test jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi a za pozytywny wynik uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi. Przykładowe pytania można znaleźć w sieci, warto jednak pamiętać, że ostatecznie zadania mogą się różnić.

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje:
– przepisy, na przykład te dotyczące dróg morskich i śródlądowych czy ochrony wód przed zanieczyszczaniem
– budowę jachtu, obejmującą obsługę instalacji czy silnika
– teorię żeglowania, takie jak kurs jachtu względem wiatru, pracę żagli oraz działanie steru albo żeglugę w trudnych warunkach pogodowych
– locję śródlądową, to przykładowo znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
– meteorologię, jak skala prędkości wiatru lub pomoce nawigacyjne
– ratownictwo, między innymi informacje o morskich służbach ratowniczych, działania w przypadku wywrotki jachtu lub awarii

Zakres może wydawać się ogromny, jednak odpowiednie kursy przygotują kursantów na wszystkie pytania a opanowanie zagadnień nie powinno stanowić problemu.

Manewry, które należy wykonać podczas egzaminu, są konkretnie określone w przepisach. To absolutne podstawy niezbędne do późniejszego samodzielnego żeglowania. Podzielono je na trzy elementy: manewry pod żaglami, manewry na silniku i prace bosmańskie. Egzaminatorzy nie wystawiają ocen i podobnie jak na egzaminie na prawo jazdy, wszystkie pozycje testu trzeba zaliczyć. W przypadku niepowodzenia, każdy element można powtórzyć tylko raz. Podczas zaliczenia na pewno będzie do wykonania zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża i alarm “człowiek za burtą”. Dodatkowo należy się liczyć z testem na stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi i holowanie jachtu.

Prace bosmańskie to sprawdzenie umiejętność wiązania węzłów żeglarskich takich jak: prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy, sztyk, cumowy żeglarski i buchta. Oceniona będzie wiedza z zakresu usuwania prostych usterek lub takielunku oraz kierowania załogą.

Pamiętajmy, egzaminy przebiegają w miłej, żeglarskiej atmosferze!