Adres: Szkola Żeglarstwa JKM Gryf al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia

+48 600 019 784

biuro@szkolagryf.pl

24 wrz 2023

Pływanie na skuterze wodnym wymaga pozwolenia?

Do prowadzenia niektórych jednostek pływających potrzebne są specjalne uprawnienia. Do tej grupy należy również skuter wodny.

Skuterami wodnymi nazywamy małe statki o napędzie mechanicznym, jedno, dwu oraz 3-osobowe. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem obowiązek posiadania patentu sternika motorowodnego dotyczy prowadzenia maszyn o mocy silnika powyżej 10 kW (ok. 13KM). Skuter wodny, choć jest mniej wymagający niż żaglówka, wymaga od użytkownika konkretnej wiedzy i umiejętności. Do ich uzyskania, konieczne jest ukończenie kursu sternika motorowodnego a następnie zdanie egzaminu. Patent uprawnia do prowadzenia łodzi motorowej bez ograniczeń po wodach śródlądowych, a łodzi z kadłubem do 12 m, w strefie dziennej – po wodach morskich do 3,5 km od brzegu. Minimalny wiek, w którym można się zacząć starać o patent, to 14 lat. Równocześnie do 16 roku życia nie wolno pływać skuterami o mocy silnika wyższej niż 60kW.

Gdzie można pływać skuterem wodnym?

W Polsce dostępnych jest wiele miejsc, w których możesz wybrać się na wodną przejażdżkę skuterem. Większość z nich występuje na północy Polski ale są wyznaczone miejsca też na południu kraju, na przykład Wisła w okolicach Krakowa. Królują oczywiście Mazury, jednak warto wejść na strony poszczególnych Regionów Zarządu Gospodarki Wodnej i przekonać się, które miejsca umożliwiają wodne szaleństwa. Chodzi tu przede wszystkim o strefę ciszy, zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym oraz zakaz wytwarzania fal.

Strefa ciszy to obszary, na których natężenie hałasu nie może przekraczać 45 dB. Nie wolno korzystać więc nie tylko ze skuterów, ale też quadów, motocykli czy głośnych samochodów. Dla porównania jeden skuter wodny emituje od 100 do aż 120 dB. Strefa ciszy obejmuje konkretne akweny wodne, a czasami również dodatkowe 500 m pasa dookoła linii brzegowej. Na przykład na stronie Mazury.info znajduje się spis takich jezior, gdzie za złamanie zasad można otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Zakazy ruchu statków i wytwarzania fal występują najczęściej w kanałach, portach i rzekach, czyli miejscach, gdzie stoją zacumowane żaglówki lub pływają ludzie. Jeśli widzisz więc znak kolejno A-12 lub A-9, to o wodnych, skuterowych szaleństwach możesz niestety zapomnieć.

Skuter wodny to nie zabawka.

Osiąga bardzo duże prędkości w szybkim tempie. Choć jeżdżenie nim to świetna zabawa, to należy pamiętać, że upadek do wody z pędzącego skutera przypomina zderzenie z betonem i może być niebezpieczne. Dlatego konieczne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa:

1. Nie wolno sterować skuterem bez posiadania patentu.
2. Kamizelka ochronna oraz pianka to wyposażenie bez którego nie powinno się wsiadać na skuter.
3. Przed wypłynięciem należy sprawdzić przepustnicę oraz system chłodzący.
4. Do elementu ubrania lub nadgarstka należy przymocować tzw. zrywkę, która w razie upadku ze skutera wyłączy silnik.
5. Podczas jazdy należy obserwować otoczenie, aby bezpiecznie ominąć pozostałe pojazdy wodne oraz kąpiące się osoby.
6. Skutery wodne nie posiadają hamulca, dlatego trzeba na bieżąco kontrolować prędkość jazdy.
7. W przypadku jazdy na skuterze jako pasażer należy słuchać się poleceń osoby kierującej.

20 lip 2023

Stopnie żeglarskie

Zastanawialiście się, jaka panuje hierarchia panuje na wodzie? Prezentujemy zatem stopnie żeglarskie oraz kryteria, jakie trzeba spełnić, by zdobyć patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego czy kapitana jachtowego.

Stopnie żeglarskie w Polsce

Żeglarstwo w Polsce, cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Miłośnicy wodnych przygód szczególnie upodobali sobie Morze Bałtyckie. Jednak inne akweny, jak na przykład jeziora mazurskie, cieszą się także dużą popularnością. Zainteresowanie dyscypliną przekłada się na samo jej uprawianie, co wiąże się z posiadaniem patentu. Stopnie żeglarskie w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Ustawodawca określił trzy patenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do żeglowania – żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy.

Każdy z patentów żeglarskich wydawany jest w formie karty identyfikacyjnej, podobnej do dowodu osobistego. Na dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak numer patentu, określenie poziomu patentu dane osobowe.

Żeglarz jachtowy

Żeglarz jachtowy to pierwszy z trzech wymaganych stopni żeglarskich. O patent ubiegać się może każdy, kto ukończył 14. rok życia oraz zdał egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy sternik morski

Drugim z trzech stopni żeglarskich jest jachtowy sternik morski. W tym przypadku osoba ubiegająca się o patent musi być pełnoletnia, odbyte co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kapitan jachtowy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2013 roku najwyższym z trzech stopni żeglarskich jest kapitan jachtowy. Wymogiem uzyskania tytułu jest posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego, minimum sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz przynajmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.

Translate »