W dniach 26 czerwca – 4 lipca 2021 odbył się kolejny rejs stażowy dla osób, które doskonaliły swoje żeglarskie umiejętności.

Rejsy te są nastawione na zdobywanie doświadczenia morskiego i doskonalenie praktycznej wiedzy żeglarskiej pod okiem doświadczonego kapitana. Podczas rejsu każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z żeglarstwem morskim (nawigacja, locja morska, przepisy, meteorologia). Uczestnicy płynęli Andromedą.