Jacht Klub Morski „Gryf” w Gdyni

Obecna działalność klubu

Obecna nazwa Jacht Klub Morski „Gryf” obowiązuje do 2007 roku. Klub posiada 9 morskich jachtów żaglowych – „Andromeda”, „Albatros”, „Archimedes”, „Koga III”, „Orion”, „Pallas”, „Tauri”, „Umi”, „Zefirek” i 2 jachty motorowe – „Alcor” i „Sokolik”, zrzesza też około 20 jachtów prywatnych. Do klubu należy ponad 200 członków.

Członkowie klubu co roku biorą udział w wielu znaczących regatach organizowanych w rejonie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowego, odnosząc przy tym znaczące sukcesy, m.in.: Tomasz Konnak – Mistrz Polski w klasie ORC II (2011), Paweł Boksa – Mistrz Polski w klasie ORC II (2010, 2012), Jan Piernikarczyk – Morski Żeglarski Puchar Polski w grupie II ORC (2013).

Klub jest też organizatorem Regat Samotników o memoriał im. Leonida Teligi oraz wrześniowych Regat Gdynia-Władysławowo-Gdynia.

Aktualności z życia klubu można znaleźć tutaj: www.jkmgryf.pl

Trochę historii

Jacht Kub Morski „Gryf” jest jednym z najstarszych klubów żeglarskich w Polsce – założony został jako Klub Sportowy „Gryf” 30 października 1928 roku, nieco ponad 2 lata po nadaniu Gdyni praw miejskich. Wśród założycieli klubu były osoby znaczące dla historii naszego miasta i polskiej żeglugi, m.in. inżynier Tadeusz Wenda – projektant i budowniczy portu gdyńskiego, Józef Poznański – pierwszy dyrektor Urzędu Morskiego, Julian Rummel – dyrektor „Żeglugi Polskiej”, Stanisław Darski – po wojnie minister żeglugi, komandor Józef Unrung – dowódca floty, kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz – komendant „Daru Pomorza”, inż. Antoni Garnuszewski – dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie.

W roku 1934 zamówione zostały pierwsze jachty – „Gryf I” i „Gryf II” i nastąpiła zmiana nazwy Klubu na Klub Żeglarski „Gryf”. Dwa lata później patronat nad klubem objęła Liga Morska i Kolonialna. W klubie pojawiły się kolejne jachty – morski slup regatowy „Olga”, jacht „Irka” i turystyczny jacht „Albatros”. Wraz z rozbudową floty żeglarskiej rozpoczęły się również szkolenia żeglarskie – w latach 1928 – 1939 łącznie przeszkolono około 400 osób. W 1939 roku klub liczył 152 członków.

shadow

Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność klubu, a jachty należące do klubu zostały przejęte przez Niemców. Z tamtego okresu warto odnotować ucieczkę jachtu „Strzelec II” z okrążonej Gdyni z załogą klubową do Szwecji, a stamtąd do Anglii do polskich sił zbrojnych na zachodzie.

Po wojnie działalność klubu zostaje wznowiona już 14 sierpnia 1945 roku pod nazwą Jacht Klub Ligi Morskiej „Gryf”. W latach 1945-46 wybudowano tymczasową siedzibę klubu, która dotrwała do 1973 roku. Mimo wielu trudności w klubie zaczęły pojawiać się kolejne jachty – w roku 1948 było to 5 jednostek: „Orion” (pierwszy czynny po wojnie jacht klubu, pływający do dzisiaj) „Capella”, „Castor”, „Fatum”, i „Pollux”.

W tym okresie bardzo ważnym wydarzeniem dla historii polskiego i światowego żeglarstwa był wyczyn Leonida Teligi, członka „Gryfu” – samotny rejs dookoła świata na drewnianym jachcie „Opty” zrealizowany w latach 1967–1969.

W latach 70-tych klub otrzymał wreszcie długo oczekiwaną, nową siedzibę, w której mieści się do dnia dzisiejszego. Nadal prowadzone były szkolenia żeglarskie i motorowodne, pojawiły się również szkolenia płetwonurków. Klub podejmował też starania o odnowienie i rozszerzenie flotylli posiadanych jachtów.

Obok wspomnianego wcześniej Leonida Teligi warto również wymienić kilku innych znaczących członków klubu i ich sukcesy:

Juliusz Sieradzki – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, trener żeglarstwa, uczestnik olimpiady w Kilonii, Mistrz Polski w klasie Finn (1953) i w Bojerowych Mistrzostwach Polski (1952, 1953, 1955);
Leon Drobotowicz – wicemistrz Polski w klasie Star (1960);
Bronisław Kuśnierz – wicemistrz Polski w I klasie RORC (1971, 1973), Mistrz Polski w żeglarstwie morskim (1972), odnosił liczne sukcesy w regatach krajowych i międzynarodowych;
Zbigniew Puchalski – Mistrz Polski w klasie Star, dwukrotny uczestnik regat OSTAR, na odbudowanym przez siebie jachcie „Miranda” samotnie odbył rejs dookoła świata (1976-1980).

Translate »